Personuppgiftspolicy – Bytupp.se

Vi värnar om din integritet och vill därför genom denna personuppgiftspolicy informera dig om vilka personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

LS Nordic AB (559204-2880) är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter, om inget annat anges i denna information.

Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi samlar in information om dig när du registrerar ett användarkonto och när du använder våra tjänster. För att ge dig en tydlig bild av vilka personuppgifter vi behandlar har vi delat in personuppgifterna i olika kategorier utifrån hur de samlas in.

A) Uppgifter som du lämnar till oss

När du lägger in en annons, registrerar dig som användare, responderar på en annons, placerar en bevakning hos oss eller utför andra aktiviteter på Bytupp lämnar du uppgifter om dig själv såsom namn, ålder, telefonnummer och mejladress samt innehåll i meddelanden och annonser. Personuppgifter i den här kategorin är sådana som du aktivt lämnar till oss genom att till exempel fylla i formulär, skicka meddelanden till andra användare eller ge oss feedback genom funktioner skapade för det syftet.

B) Uppgifter som samlas in om dig av oss vid användning av våra tjänster

Vi behandlar också uppgifter om dig som samlas in automatiskt när du använder våra tjänster. Exempelvis registrerar vi vilka av våra tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du agerar på vår webbplats och i våra appar, vilken teknologi du använder, om du använder dator, surfplatta eller mobil och vilken webbläsare du använder när du surfar på Bytupp, vilken IP-adress du använder och liknande uppgifter. Informationen som samlas in automatiskt när du använder tjänsterna sammanfattas nedan:

Din köpinformation

Om du köper en tjänst av oss (exempelvis annonsering på Bytupp) samlar vi in information om köpet. Det rör sig om transaktionsinformation, såsom numret på ditt kredit- eller betalkort och andra kortuppgifter eller det telefonnummer som betalning gjordes med om du använde telefonbetalning, information om fakturering och kontaktuppgifter om du betalade med faktura.

Geografisk information

Vid användning av våra tjänster uppskattar vi din ungefärliga geografiska position, baserat på den IP-adress du använder. Om du tillåtit våra appar att använder platstjänster får vi tillgång till din GPS-position vilket ger oss mer detaljerad information om var du befinner dig. Geografisk information används för att låta dig söka efter annonser som finns nära dig och ger dig möjlighet att på ett enkelt sätt ange var du finns när du annonserar. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att använda din IP-adress för att beräkna din ungefärliga geografiska plats. 

Information om din enhet och din anslutning

Vi registrerar information om den enhet du använder för att interagera med våra tjänster (exempelvis mobiltelefon eller dator) och hur den är uppkopplad till. Det sistnämnda är bl.a. information om vilket operativsystem du använder, webbläsarversion och IP-adress.

Cookies och innehåll som lagras lokalt på din enhet

När du använder tjänsterna försöker vi med olika verktyg att känna igen dig och lära oss mer om dig som användare. Vi använder exempelvis cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. 

C) Uppgifter som samlas från annan

Vid annonsering av fordon på Bytupp samlar vi information om fordonet från externa källor såsom Transportstyrelsen i syfte att visa upp mer fullständig information om fordonet.

Om cookies och lokal lagring av data

Lokal lagring av data innebär att olika typer data lagras lokalt på din enhet (t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta) via din webbläsare. Cookies är en sorts lokal lagring av data. Lokal lagring av data kan till exempel innehålla användarinställningar, information om hur du har surfat, vilken webbläsare du använder och vilka annonser eller reklam som har visats för dig. Sådana uppgifter kan användas av oss för att personifiera innehåll och funktioner i våra tjänster i syfte att göra ditt besök anpassat för dig.


Ändamål för behandling

Uppgifter som vi samlar in om dig används för att tillhandahålla och förbättra Bytupp:s tjänster. Nedan redogör vi för de ändamål som ligger till grund för vår behandling av personuppgifter.

Annonsera och söka efter annonser

För att ge dig tillgång till vår marknadsplats där du bland annat kan annonsera, söka efter varor och kontakta annonsörer behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi behandlar till exempel uppgifter om vilka sökningar du har gjort och vilka bevakningar du har lagt upp för att kunna ge dig information om nya relevanta annonser.

Behandlingar som utförs

Om du annonserar ett fordon på Bytupp behandlar vi fordonets registreringsnummer för att inhämta information om fordonet från tredje parter (exempelvis Transportstyrelsen). Sådan fordonsinformation läggs till i din annons för att göra annonsen lättare att hitta för potentiella köpare.

När du betalar för våra tjänster behandlar vi din betalinformation. Observera att Bytupp inte får tillgång till uppgifter om ditt betalkort, dessa uppgifter behandlas konfidentiellt av vår betaltjänstleverantör.

När du lägger upp en bevakning eller sparar annonser behandlar vi information om bevakningen eller annonsen som en del av ditt användarkonto. Vi kan också skicka dig information när det finns nya annonser som matchar din bevakning. Genom Tjänsterna kan du själv välja hur vi ska informera dig om annonser som matchar din bevakning.

När du genomför annonssökning registrerar vi dina sökningar för att kunna ge dig information om vilka nya annonser som matchar dina gjorda sökningar nästa gång du använder vår tjänst. 

När du annonserar på Bytupp ger du oss personuppgifter i vårt annonsformulär. Vi använder dessa uppgifter för att kunna kontakta dig om din annonsering och för att tillhandahålla andra användare möjligheten att komma i kontakt med dig.

Om köparen begär tilläggstjänster såsom frakt eller försäkring för vara kan information ur din annons (till exempel bild och rubrik eller registreringsnumret för ett fordon) skickas vidare till Bytupps samarbetspartners.

Om du kontaktar ett företag som annonserar på Bytupp, till exempel genom att skicka ett meddelande till en bilhandlare blir företaget som du kontaktar personuppgiftsansvariga för personuppgifter som ditt meddelande innehåller.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss, uppgifter som samlas in när du använder Bytupp såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, de uppgifter du anger i samband med att du lägger in en annons och meddelanden som du skickar till köpare och säljare av en vara, teknisk information om din enhet och internetanslutning, geografisk information, köpinformation och cookies och annat innehåll som lagras på din enhet. Läs mer under ”Uppgifter som vi samlar in”.

Laglig grund för behandlingen

Den lagliga grunden för behandlingarna är fullgörande av avtal. Det innebär att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.


Säkerställa säkerhet och trygghet på Bytupp

Vi lägger stor vikt vid att Bytupp ska vara en säker och trygg tjänst. Därför anstränger vi oss för att upptäcka och beivra bedrägliga annonser, annonser med stöldgods, annonser med piratkopior samt annonser med stötande innehåll och annan form av missbruk av tjänsten eller agerande i strid med våra villkor. Vi behandlar alla uppgifter vi har samlat in om våra användare i detta syfte.

Behandlingar som utförs

För att se till att Bytupps användarvillkor efterlevs och för att förhindra missbruk av tjänsten granskar vi annonser som du lägger in på Bytupp och behandlar de uppgifter som finns däri, inklusive uppgifter om hur du annonserat tidigare 

För att förebygga, förhindra, begränsa och utreda olika former av missbruk av Bytupp och Bytuppkontot behandlar vi personuppgifter som rör våra användares identitet, aktiviteter och tekniska data. Med missbruk menar vi bland annat brottsliga aktiviteter (så som exempelvis hot och bedrägerier), upprättande av falska profiler, utskick av SPAM- eller reklammejl som svar på användares annonser, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton och andra aktiviteter som är olagliga eller förbjudna enligt våra användarvillkor.

Vi behandlar information som lämnas i vår anmälningsfunktion för anmälan av annonser.

Om vi anser att det finns skäl därtill kan vi behandla uppgifter om dig för att verifiera din identitet i samband med annonsering. Detta sker vanligtvis genom att du får verifiera dig med BankID.

Vi kan dela uppgifter om din annonsering eller kommunikation på Bytupp med myndigheter som begär ut sådan information för att utreda brott. Genom att tillhandahålla myndigheter sådan information bidrar vi till att förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss. Detta inkluderar meddelanden till oss eller andra användare, dina annonser och uppgifter om din identitet, uppgifter som samlas in när du använder Bytupp, såsom de sidor och vyer du är inne på och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, cookies och annat innehåll som lagras på din enhet. Läs mer under rubriken “Uppgifter som vi samlar in om dig”.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen som sker när vi lämnar information till myndigheter för att bidra till brottsutredning är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga och förhindra missbruk av Bytupps tjänster.

Fullgörande av avtal. Behandlingen som sker i syfte att förebygga och förhindra missbruk av våra tjänster är en del av våra tjänster och behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som använder Bytupp.


Omdömen 

Vi behandlar personuppgifter för att underlätta för användare att fatta välinformerade beslut vid användning av Bytupp. Det gör vi för att skapa en tryggare och mer ändamålsenlig marknadsplats. Vi ger användare möjlighet att lämna omdömen om hur det var att göra affärer med andra användare. Vi mäter också hur snabbt användare svarar på meddelanden från andra användare för att kunna presentera statistik rörande den tid det brukar ta för en användare att svara på meddelanden.

Behandlingar som utförs

Vi mäter och visar upp hur snabbt du i regel svarar på meddelanden i Bytupps meddelandefunktion. Detta gör vi för att visa köpare hur snart de kan förvänta sig svar från dig.

Efter avslutad affär får säljare och köpare möjlighet att lämna omdömen om hur den ömsesidiga affären och kommunikationen upplevdes. Omdömen som lämnas om en köpare eller säljare delas inte med den personen utan blir en del av ett samlat omdöme om hur det är att göra affärer med den personen. Idag visas inte omdömen på Bytupp, men omdömen kan komma att visas upp på Bytupp så småningom i användarens annonser eller profil.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempelvis omdömen som du lämnar. Uppgifter som samlas in automatiskt när du använder Bytupp. Exempelvis hur många meddelanden du mottagit och besvarat, teknisk information om din enhet och internetanslutning, och cookies och annat innehåll som lagras på din enhet. Läs mer under rubriken “Uppgifter som vi samlar in om dig”.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att tillhandahålla en ändamålsenlig och effektiv marknadsplats samt att ge dig information om hur den du vill göra affärer med har gjort affärer tidigare.


Kommunikation genom Bytupps meddelandefunktion

Vår meddelandefunktion erbjuder dig en möjlighet att kommunicera med andra användare på Bytupp. Vi behandlar dina personuppgifter när du använder meddelandefunktionen. Meddelanden som sänds genom funktionen filtreras automatiskt av oss för att säkerställa att de inte innehåller otillåtet eller stötande innehåll och de kan även komma att granskas manuellt om vi bedömer att det är nödvändigt för att förhindra eller utreda missbruk av tjänsten, brott mot användarvillkoren eller brott mot gällande rätt.  


Behandlingar som utförs

Vi behandlar personuppgifter i meddelandefunktionen för att förhindra och utreda missbruk av våra tjänster. 

Vi behandlar dina personuppgifter för att ge dig möjlighet att kommunicera med andra användare genom meddelandefunktionen.

Om du skickar ett meddelande till ett företag blir mottagaren av meddelandet personuppgiftsansvarig för personuppgifter som ditt meddelande innehåller.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss, såsom kontoinformation och innehåll i kommunikationen mellan dig och andra användare, uppgifter om din användning av Bytupp såsom vilka sidor och rubriker du besöker och klickar på, teknisk information om din enhet och internetanslutning, cookies och annat innehåll som lagras på din enhet. Läs mer under rubriken “Vilka uppgifter samlar vi inom dig”.


Laglig grund för behandlingen

Fullgörande av avtal. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.


Hantera förfrågningar och kundservice

När du kontaktar vår kundservice behandlas dina personuppgifter för att besvara din fråga. 

Behandlingar som utförs

Vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med vår kundservice. Vi kan behöva ta del av uppgifter om hur du har använt Bytupp för att kunna besvara dina frågor, till exempel vilka annonser du publicerat och vilka annonssvar du mottagit eller sänt, tidigare kontakter med kundservice samt liknande uppgifter om hur du använt Bytupp.

Om du som företagskund kontaktar Bytupps kundservice per telefon kan vi spela in samtalet. Inspelningarna används för att utbilda våra medarbetare, optimera vårt talsvar samt optimera våra rutiner för att kunna tillhandahålla kundservice på bästa sätt.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss. Detta kan vara kontaktuppgifter, annonser du publicerat och meddelanden du sänt till oss eller andra användare, betalinformation, teknisk information om din enhet och kontoinformation. För företagskunder behandlar vi även inspelade telefonsamtal. Läs mer under rubriken “Uppgifter som vi samlar in om dig”.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bytupps berättigade intresse av att besvara frågor, hantera förfrågningar från dig och tillhandahålla information samt Bytupps intresse av att optimera och förbättra sin kundservice.

Är du företagskund kan du alltid tacka nej till att bli inspelad vid inspelningstillfället eller genom att kontakta oss efteråt.


Fullgöra våra rättsliga förpliktelser

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. Sådana behandlingar omfattar bl.a. lagring av personuppgifter för bokföringsändamål och utlämning av uppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Behandlingar som utförs

Som en följd av vår bokföringsskyldighet måste vi spara viss typ av ekonomisk data. Exempelvis faktureringsunderlag och uppgifter om vilka betalningar som mottagits och vem som har gjort dessa betalningar, för att uppfylla vår skyldighet enligt bokföringslagen.

På begäran av myndighet kan vi komma att lämna ut information om hur enskilda har använt Bytupp, exempelvis uppgifter om vilka annonser denne har lagt in, hur annonserna betalats eller från vilken/vilka IP-adress/er annonseringen lades in.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempelvis annonser du publicerar och meddelanden du sänder till säljare eller köpare. Uppgifter som samlas in när du använder Bytupp. Exempelvis de sidor och vyer du besöker och var du klickar, teknisk information om din enhet och internetanslutning, geografisk information och transaktionsinformation. Läs mer under rubriken “Uppgifter som vi samlar in om dig”.

Laglig grund

Rättslig förpliktelse. Behandlingen utförs för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser.


För företagare

Vi behandlar personuppgifter om dig som är kontaktperson eller företrädare för ett företag i syfte att marknadsföra och sälja våra tjänster till företaget.

Behandlingar som utförs

Vi behandlar personuppgifter om företags kontaktperson i syfte att kunna kontakta företaget rörande tjänster som företaget har köpt av Bytupp samt i syfte att träffa avtal om nya tjänster och marknadsföra sådana.

Vi kan marknadsföra Bytupps tjänster och informera om Bytupps olika aktiviteter, kampanjer och nyheter via mail eller utskick. Du kan alltid motsätta dig denna behandling genom att tacka nej till utskick via dina inställningar, via länk i utskicken eller genom att kontakta oss.

Vilka personuppgifter som berörs

Uppgifter som du själv lämnar till oss. Exempelvis namn, e-post och telefonnummer. Uppgifter som samlas in när du använder Bytupp såsom de sidor och vyer du besöker samt var du klickar och teknisk information om din enhet och internetanslutning. Läs mer under rubriken “Uppgifter som vi samlar in om dig”.

Laglig grund för behandlingen

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose Bytupps berättigade intresse av att marknadsföra och sälja våra tjänster till företagskunder.

Du kan alltid tacka nej till direktmarknadsföring via ditt användarkonto, via länk i utskicken eller genom att kontakta oss.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar varje enskild personuppgift så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål för vilken personuppgiften behandlas. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. 

Meddelanden du sänt till vår kundservice. Dessa uppgifter lagras under den tid du är aktiv hos oss och under tre år därefter. 

Annonser som du har lagt upp och information som samlats in i samband med din annonsering. Detta är uppgifter som du har lämnat till oss vid användning av våra tjänster, men uppgifter som du kanske inte kan se i ditt användarkonto. Dessa uppgifter lagras som längst i tre år från att du publicerade annons eller på annat sätt lämnade uppgifterna till oss. 

Information som rör användarkonto - Uppgifter du lämnat oss och som är kopplade till ditt användarkonto (exempelvis e-postadress och användarnamn) och uppgift om när du registrerade ditt konto lagras under den tid du är aktiv hos oss och under tre år därefter.

Uppgifter som du har lämnat och har tillgång till i ditt användarkonto, (exempelvis meddelanden som sänts till eller mottagits från andra användare genom meddelandefunktionen, sparade annonser och placerade bevakningar). Dessa uppgifter lagras under den tid du är aktiv hos oss och under tre år därefter.

Transaktionsuppgifter som innehåller uppgifter om betalningar du gjort till oss och vad du har köpt av oss. Dessa är vi skyldiga att spara i sju år för att efterleva gällande lagstiftning om bokföring.

Uppgifter om din geografiska position. Dessa uppgifter samlas eller genereras via din IP-adress eller din mobila enhets platsinformation. Uppgifter om var du befinner dig när du använder Bytupp sparas som längst i 30 dagar. Sådana uppgifter förnyas så snart en ny uppgift kommer in och vid insamling av en ny uppgift raderas den gamla uppgiften.

Överföring till leverantörer i tredje land

Vi anlitar vissa leverantörer som har delar av sin verksamhet i länder som ligger utanför EU/EES (s.k ”tredje land”). Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för dina personuppgifter är densamma som inom EU/EES. Bland annat ingår vi avtal med leverantörerna varigenom de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vad vi gör med dina personuppgifter. Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter och i vissa fall få de rättade, raderade eller blockerade. Nedan listar vi vilka rättigheter du har och hur du gör för att använda dem.

Få tillgång till dina personuppgifter

Om du har ett Bytuppkonto kan du alltid via det kontot se vilka uppgifter som finns registrerade om dig, (exempelvis vilka kontaktuppgifter vi, din plats för annonsering och vilka bevakningar du har placerat). Du har också rätt att begära ett registerutdrag över de behandlingar som vi genomför avseende dina personuppgifter. Eftersom vi är skyldiga att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst kommer vi endast att lämna ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig.

Radera uppgifter

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.

Rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Tacka nej till direktreklam

Du kan tacka nej till behandling av personuppgifter som Bytupp genomför för direktmarknadsföring. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket, kontakta kundservice eller via dina inställningar.

Behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som genomförs baserat på att vi anser oss ha ett berättigat intresse. Om du invänder mot sådan behandling fortsätter vi med behandlingen endast om vi kan visa att det finns skäl till att personuppgifterna måste behandlas som väger tyngre än ditt intresse av att skydda din integritet.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas innebär det att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål.

Dataportabilitet

Slutligen har du rätt begära dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du själv har lämnat oss och som vi behandlar för att fullgöra ett avtal med dig eller med stöd av ditt samtycke.

Utnyttja dina rättigheter

Om du vill utnyttja någon av dina kan du kontakta oss via vår Webbplats eller via adress info@bytupp.se

Vilka kan komma att ta del av dina uppgifter?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till andra. Nedan kan du läsa mer om vilka vi lämnar ut personuppgifter till.


Myndigheter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter (exempelvis såsom polisen och skatteverket). Detta gör vi på myndighetens begäran om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller myndighetsbeslut. När vi delar personuppgifter med myndigheter sker det antingen på grund av att vi har en rättslig skyldighet att göra det eller på grund av att vi har ett berättigat intresse av att bidra till en pågående brottsutredning.

Leverantörer 

Vi anlitar leverantörer för att tillhandahålla våra tjänster. Det är leverantörer av molntjänster datalagring, analysverktyg eller system för publicering. Det kan också vara kundservicebolag, IT-konsulter eller logistik- och transportföretag som anlitas för att leverera varor till dig. Vi är fortsatt ansvariga för den behandling av dina personuppgifter som underleverantören gör. 

Samarbetspartners 

Om du annonserar i en kategori där vi samarbetar med annat bolag som tillhandahåller närliggande tjänster (exempelvis bilförsäkring för köpare av bilar) kan vi komma att dela dina personuppgifter med försäkringsbolaget för att de ska kunna tillhandahålla sin tjänst. I vissa fall delar vi innehåll ur annonser som publicerats på Bytupp med samarbetspartners för att de ska kunna anpassa sina tjänster efter våra användare. 

Inkassobolag

Om vi har en fordran gentemot dig kan vi dela dina personuppgifter med inkassobolag eller ett ombud för att fastställa, göra gällande och utöva vårt rättsliga anspråk.

Mottagare som du ber oss att dela information med

Om du sänder meddelanden till annonsörer delar vi eventuella personuppgifter i meddelanden och formulär med den part du önskat kontakta. Om den du kontaktat är ett företag blir mottagaren personuppgiftsansvarig vid mottagandet. Vi delar uppgifter med dessa mottagare för att det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig.

Klagomål

Datainspektionen är den myndighet som ansvarar för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du anser att Bytupp hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Uppdateringar av den här policyn

Om vi gör ändringar i den här personuppgiftspolicyn kommer vi att publicera en uppdaterad version på Bytupps webbplats.

Denna version av Bytupps personuppgiftspolicy publicerades den 10 juli 2019